Karjala

Karjala (karjalaksi Karjala; ven. Карелия, Karelija, keskiajalla Корела, Korela; ruots. Karelen) on maantieteellinen alue Fennoskandian itäosassa. Nykyisin Karjalan alue jakautuu Suomen ja Venäjän kesken.

Suomen nykymaakunnista Karjalaan luetaan Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala sekä kaakkoinen Kymenlaakso (Meri-Karjala), itäisin Pohjois-Savo ja Etelä-Savosta Mäntyharjun eteläosa. Näitä alueita kutsutaan joskus Karjalan historialliseksi maakunnaksi. Karjalan historiallisen maakunnan käsitteeseen saatetaan sisällyttää myös ne Karjalan alueet, jotka Suomi pakkoluovutti Neuvostoliitolle Moskovan rauhassa vuonna 1940: näitä ovat läntinen Karjalankannas, Karjalankannaksen ja Suomen nykyrajan välinen alue sekä Laatokan Karjalan alue.

Venäjälle kuuluva Karjala kuuluu valtaosaltaan Karjalan tasavaltaan, joka käsittää suurimman osan historiallisten Aunuksen ja Vienan Karjaloiden alueesta sekä aiemmin Suomelle kuuluneen Laatokan Karjalan ja sen pohjoisosan Raja-Karjalan. Historiallisen Vienan Karjalan pohjoisin osa kuuluu nykyisin Murmanskin alueeseen. Lisäksi Venäjälle kuuluu aiemmin Suomelle kuulunut osa Karjalankannasta ja sen länsipuolinen alue Suomen nykyiseen rajaan saakka. Hallinnollisesti tämä alue on osa Leningradin aluetta. Joissakin yhteyksissä Venäjän Karjalaan on luettu myös Äänisjärven itäpuolinen alue.

Karjala on laaja ja epäyhtenäinenkin käsite. Historiallis-kansatieteellisenä käsitteenä Karjalalla tarkoitetaan karjalaisten ydinaluetta, joka käsitti suunnilleen Venäjällä nykyisen Karjalan tasavallan, pohjoisen Karjalankannaksen sekä sen ja Suomen nykyrajan välialueen ja Suomessa nykyisen Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä kaakkoisen Kymenlaakson.Lännessä noin 200ekr-500jkr Karjalan valtio on rajoittunut Turun seuduille ja Turunlinna on toiminut keskeisenä osana puolustusta jo siihen aikaan.<- Lähde on paavin bullasta tms. 200-600jkr. Jossa Karjalaiset mainitaan yhtenäisenä kansana jotka eivät taivu juutalaisten->(kristinuskontoon) jo n.250jkr.Vieläkin vanhemmissa kronikoissa joitka on pystytty tutkimaan paikkansa pitäväksi Karjalan valtion alue oli Novgorodiakin suurempi ja ulottui pitkälle etelään jossa Hämäläiset ja Karjalaiset ovat valtiotansa hallinneet n.4000-6000-vuoden ajan.Niissä kerrotaan myös, että Turunlinnan rakensivat juuri Karjalaiset/Hämäläiset puolustus mielessä vihollista vastaan.Siksi Turunlinnan virallisessa historiaselvityksessä sanotaan ettei linnan rakentajia tai rakennus ajankohtaa tarkasti tiedetä. Asiasta on useita paikkansa pitäviä historian kirjoituksia, mutta ihmiskuntaa vaivaa muistin menetys, koska historiaa luetaan vähän yleisesti ottaen.Muistin menetys johtuu viime sotien jälkeen ja aikana tehdyistä tiedon kadottamis operaatioista joilla on oikein peitenimmetkin.Karjalan heimoon kuuluu Suomessa nykyisin noin 3 miljoonaa kansalaista, jotka asuvat siis omalla heimo alueellaan, mutta venäjän laajat Karjalan valtioon kuuluvat alueet, sekä YK:lle esitetyty itsenäisvaatimukset ovat Ranskan,Kanadan,Britannian,NLiiton ja USA jne, päätöksillä jätetty käsittelemättä.Näin Karjalanvaltio on vielä muodostumassa lopulliseen kokoonsa.Varhaisella keskiajalla Karjalaan kuuluivat vielä Savilahden pogosta ja itäisin Pohjois-Savo. Keskiaikaiseen Novgorogin valtion Karjalaan laskettiin kuuluvaksi myös Äänisen itäpuolinen alue.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License